oferta

Obsługa techniczna

Aby zachować nieruchomości w należytym stanie technicznym, wymagany jest codzienny serwis i utrzymywanie stałej sprawności wszelkich systemów. Jest to wymagający i czasochłonny proces, dlatego taką obsługę warto powierzyć specjalistom.

Współpraca z nami to gwarancja bezpieczeństwa nieruchomości na co dzień, jak i skutecznego działania w razie wystąpienia czynników zewnętrznych, zagrażających funkcjonowaniu budynku. Dzięki odpowiedniemu planowaniu staramy się minimalizować wpływ ewentualnych wypadków losowych na codzienną pracę obiektu. Naszym celem jest także optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej, z korzyścią dla zasobów finansowych firmy oraz dla środowiska naturalnego.

Zakres usług:

  • regularny serwis instalacji
  • okresowa konserwacja i regulacja systemów
  • prowadzenie dokumentacji technicznej
  • opracowanie planów dotyczących eksploatacji obiektów i remontów
  • monitorowanie stanu technicznego urządzeń
  • ​​​​​opracowanie procedur dotyczących optymalizacji kosztów zużycia energii
  • obsługa systemu automatyki budynkowej BMS
  • współpraca ze specjalistycznymi firmami zewnętrznymi
  • całodobowy serwis techniczny
  • usługi drobnych prac konserwacyjno-naprawczych